Akt żałoby

…………………………………………………………

Niech będę

tak miękka,

ciepła

i martwa

jak ty,

Wróblu,

którego ptaszęcość

zgwałcono.

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………