Widoczna

Jest kłębowisko ludzkich zabiegów

widoczne jak w latarni

której światło spływa okiem do mózgu

wraz ze sznurem owadów

Wyświetlam więc w głowie

swoje miejsce w roju

i narzucam je w myśli

współuczestnikom usiłowań

W samym postrzeganiu

na tyle mnie jeszcze stać

Dlatego zapalam światło

i widoczna otwieram okna i drzwi