Ikonostas

UWAGA Dnia 7.11.2020 tekst został zmieniony.

Uzbrojeni w kije

włócznie i pochodnie

uzbrojeni w miecze

uzbrojeni w strzelby

uzbrojeni w armaty

uzbrojeni w czołgi

uzbrojeni w rakiety

nie sądzili

że świetlisty ikonostas

znany jako Niebo

będzie pokonany

przez posiadaczy plastikowych pistoletów

na wodę mydlaną

mierzących do siebie zza szyb

o wysokiej rozdzielczości

z słuchawkami w uszach

i muzyczką w tle