Postrzyżyny

poranki
filiżanki
kochanki
lewe sanki
franki
baranki
banki
banknoty
idioty
kwiaty
stolaty
bankomaty
łyse jak zero
to dopiero!
więc policja
ingwilicja
na ramie paproszek
biały proszek
w szampanie
chlanie
po piżamie
postępowanie
i pusto w sezamie
płótno w kieszeni
ogoleni