Wyznanie

…………………………………………………………………………………………….

Katolicka ma rodzina

to mój syn i konkubina.

………………………………………………………………………………………………

Poznań, ulica Gołębia