Przedwązki

………………………………………………………………………..

Wypełniał z nawiązką

szczytne obowiązki

i sturlał się wąsko

na płaskie Powązki.

………………………………………………………………………….

Pomnik sanitariuszki w Kołobrzegu