Dobrana para

Powiedział bufon

do brylantyny:

„Tyś ideałem

mojej dziewczyny!

Czczę twe wyczyny,

boś szybka, śliska,

czar i intelekt

aż biją z pyska,

który, choć krzywy

jest i parszywy,

chęcią rozbłyska

do wspólnej zgrywy.”

„Ja cię przygłaszczę

i wyślizgam,

bo elastyczna

ze mnie cwanizna.”