Z dziennika swatki wpis 13.

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

………………………………………………..

Rodzeństwo przekleństwo.