Swąd

Zwracam się

z prośbą

groźbą

że pójdę

do mediów

i k-analizą

spłynie

w winie

i wina

już nie

będą pili

przechlali

przelali

100

dno

i nędza

nie nęci

królowie przeklęci

nędza

swędzi

do innych narzędzi

i stąd

ten swąd