Klucz

Mał

że

żre

żonek

i inny

syfood

czym

mężusię

kwasi

a potem

się łasi

Ona

Safona

ziółka

i przyjaciółka

wzięła jednak klucz

i tuku się ucz

bo to był francuski

i inne całuski

mu oddała

chociaż była mała

a on dał ciała

i uleciała

z niego

chęć

spięć