Noc

Przyszła do mnie noc
jak czarny kryształ
Odbijają się w niej
światła śpiącego miasta
Białe z żółtym i zielone
wysyłają sobie wzajem
wiadomości po błyszczących liniach
i z przeskoku iskier
żyje świat w mojej głowie
który trwa dopóki
Słońce mnie nie oślepi

…………………………………………………………

Zdjęcie przedstawia widok z mojego okna. M.