W zawieszeniu

Półżyję
leniwie
chwytam się
za szyję
cierpliwie
czekam
kiedy głowa zaśnie
bez pytań
i uzasadnień
niewidzialnych rozmówców
w niej samej
oraz pragnień
jej orbit i aureoli
Fragment obrazu mojego autorstwa pt. „Oko”. Więcej we wpisie: Obraz pt. „Oko”.