We własnym grajdołku

Sam wyoraj
swój Piekłoraj
I sobie
graj - dołek
wyskrobię
naj - lepszy
na globie
pod gwiazdą
przyjazną
wątrobie
i żyć będę długo
z mą połówką drugą
światu ku ozdobie
i radości
mych gości