Golem w Poznaniu

Drodzy Czytelnicy i Oglądacze,
dziś przedstawiam Wam poznańską rzeźbę Golema.

Jest to wielki sztuczny twór o postaci i cechach ludzkich.
Golem związany jest z Poznaniem przez osobę uczonego i mistyka Jehudy Loewa ben Bekalela. Tu urodzony (XVI wiek), był rabinem Poznania i Wielkopolski, a także Pragi. Stamtąd pochodzi opowieść o Golemie, którego stworzył do obrony Żydów przed prześladowcami. Ożywiony słowem pisanym, Golem pracował i wykonywał polecenia, lecz nie myślał samodzielnie. W legendzie tej widać zalążek programowania maszyn, robotów i komputerów, oraz – w jednej z wersji – pierwowzór opowieści o sztucznej inteligencji, która obraca się przeciwko swym mocodawcom.
Autorem rzeźby jest Czech David Cerny, znany z instalacji Entropa w gmachu Rady Unii Europejskiej w 2009 roku, gdzie przedstawił Polskę jako grupę duchownych wznoszących tęczową flagę na kartoflisku.
Poznański Golem stoi w Alejach Marcinkowskiego przy skrzyżowaniu z ulicą 23 Lutego i jest przedstawiony jako postać w ruchu.