Fotoplastikon


Przebiegają w moim życiu dookoła
figury jak na karuzeli,
układają się w nim wzory
jak w lustrzanej lornecie –
moje życie mieści się w obu dłoniach
na wyśnionym świecie.